طی چند روز اخیر فیلمـی کوتاه درون فضای مجازی با عنوان «صداهای وحشتناک و عجیب درون آسمان اصفهان» منتشر شده کـه باعث نگرانی برخی شـهروندان شده است.

به گزارش  پایگاه خبری - تحلیلی «شـهر فردا» ، صدای اسمانی در اصفهان طی چند روز اخیر فیلمـی کوتاه درون فضای مجازی با عنوان «صداهای وحشتناک و عجیب درون آسمان اصفهان» منتشر شده کـه باعث نگرانی برخی شـهروندان شده است. صدای اسمانی در اصفهان جستجو درون اینترنت نشان مـی دهد این فیلم از 4 روز گذشته درون شبکه های بارگذاری فیلم منتشر شده و بازدید قابل توجهی نیز داشته است. صدای اسمانی در اصفهان درون این فیلم کوتاه کـه روی آیتم شروع اخبار 20:30 مـیشده گوینده کـه صدای جعلی خانمـی شبیـه بـه مجریـان اخبار تلویزیونی دارد مـی گوید «شنیده شدن صداهای عجیب درون آسمان اصفهان، ناسا اعلام کرده کـه این پدیده ای طبیعی هست و درون نقاط مختلف جهان هم صداهایی شبیـه بـه این شنیده شده است». درون این قطعه فیلم کوتاه تصاویری از آسمان اصفهان دیده مـی شود اما از واکنش شـهروندان یـا تصاویر دیگری کـه نشان دهنده واکنشی نسبت بـه این صداها باشد وجود ندارد. غیرواقعی بودن این فیلم را درون کنار مورد بالا، از تفاوت صدای گوینده با مجریـان خبر، تدوین ناشیـانـه روی تیزر اخبار 20:30 و ذکر نشدن درون هیچ منبع دیگری را بـه راحتی مـی توان اثبات کرد و البته هیچ مرجعی نیز صحت این موضوع را تائید نکرده است. کمـی دقت درون صداهایی کـه شنیده مـی شود نیز نشان مـی دهد جمله «نکن محسنی شلوارم خراب مـیشـه محسنییییی» بـه صورت دور کند روی این فیلم مـیشده و بیشتر بـه شوخی چند جوان اصفهانی شبیـه است. بـه گزارش فارس، ماه گذشته نیز کلیپی با همـین عنوان درون شـهر آستارا منتشر شد کـه شایعه بودن آن نیز مشخص شد.

: صدای اسمانی در اصفهان
[حقیقت کلیپ صداهای عجیب درون آسمان اصفهان - پایگاه خبری ... صدای اسمانی در اصفهان]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 04 Jul 2018 15:30:00 +0000